Stacja kontroli pojazdów

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW DMC 3,5t

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Romana Maya 1 (wjazd od ul. Starołęckiej)
61-371 Poznań
Tel.: 502 554 550
e-mail: mk.mazurek@gmail.com
www.mkpunkt.pl


GODZINY OTWARCIA SKP
PN-PT 8:00-19:00

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE I BADANIA TECHNICZNE:
• BADANIA OKRESOWE MOTOCYKLI, MOTOROWERÓW
• BADANIA OKRESOWE POJAZDÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DMC 3,5t
• BADANIA OKRESOWE POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM LPG
• PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE POJAZDÓW SPROWADZONYCH Z ZAGRANICY
• DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE (POJAZDY KTÓRE ZOSTAŁY SKIEROWANE PRZEZ POLICJĘ LUB STAROSTĘ, W PRZYPADKU KIEDY ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE POJAZD ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU W RUCHU DROGOWYM LUB OTACZAJĄCEMU GO ŚRODOWISKU)

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym, badaniom technicznym podlegają pojazdy samochodowe, motorowery, motocykle. Badanie techniczne jest przeprowadzone na koszt właściciela pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów i ma na celu sprawdzenie cech identyfikacyjnych pojazdu pod względem bezpieczeństwa użytkowania zarówno dla osób nim się poruszających jak i innych uczestników ruchu, ochrony środowiska, oraz ich obowiązkowego wyposażenia.

System badań technicznych obejmuje różne rodzaje badań, zaczynając od tych najczęściej spotykanych tzn. okresowych badań technicznych, którym podlegają prawie wszystkie pojazdy poruszające się po drogach, wraz z pojazdami sprowadzonymi z zagranicy poprzez badania dodatkowe, aż po specjalistyczne badania, którym muszą być poddane pojazdy które np. uczestniczyły w kolizji lub wypadku drogowym.

Stacja kontroli pojazdów

CENNIK SKP: (wybrane pozycje z CENNIKA SKP) Badanie Techniczne

• Motorower - 50,00 zł
• Motocykl - 62,00 zł
• Samochód osobowy - 98,00 zł
• Pojazd przystosowany do zasilania gazem - 161,00 zł


OPŁATY
(w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję):

• Za każda usterkę podlegającą badaniu - 20,00 zł
• Dodatkowe badanie techniczne - 94,00 zł
pojazdu uczestniczącego w kolizji drogowej, lub wypadku drogowym

Dodatkowo, zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami, za pozytywnie zakończone badanie techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, pobierana jest opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł. Opłata ta jest przekazywana na konto MSWiA i związana jest z tworzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Copyright 2010 | Projekt: iCEA